Details

Title

Manifesty u początków modernizmu ukraińskiego („List otwarty do pisarzy ukraińskich” Mykoły Woronego)

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2017

Volume

vol. LXVI

Issue

No 3

Authors

Keywords

Ukrainian modernism ; literary manifesto ; literary discussion ; modernisation ; symbolism ; Ivan Franko ; Mykola Voronyi

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

481-493

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0037-6744

Source

Slavia Orientalis; 2017; vol. LXVI; No 3; 481-493

Editorial Board


SCIENTIFIC COUNCIL• Anna Woźniak – chairperson, (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Минск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Abstracting & Indexing

Abstracting & Indexing- Arianta - Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Scopus

- Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

- WorldCat (OCLC)

×