Details

Title

Adaptacja formantów białoruskich i rosyjskich w polszczyźnie brasławskiej

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2017

Volume

vol. LXVI

Numer

No 3

Authors

Keywords

adaptation ; word-formative affi x ; Polish dialects ; Braslaw region ; borrowings

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

545-563

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0037-6744
×