Szczegóły

Tytuł artykułu

Adaptacja formantów białoruskich i rosyjskich w polszczyźnie brasławskiej

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2017

Wolumin

vol. LXVI

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

adaptation ; word-formative affi x ; Polish dialects ; Braslaw region ; borrowings

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

545-563

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×