Szczegóły

Tytuł artykułu

Oxygen Activity in Melts of Fe-C-Cr-Ni Based Alloys

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Oxygen activity ; Polycomponent solution ; Thermodynamic Equilibrium ; Activity coefficient

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.1515/afe-2016-0106 ; ISSN 2299-2944
×