Details

Title

Relacje pomiędzy nieprzystosowaniem społecznym a agresywnością, poczuciem napięcia oraz samoskutecznością w grupie uczniów w wieku dorastania(The relationships between the social maladjustment and the aggressiveness, the senseof strain, the self-efficacy among adolescent pupils group)

Journal title

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Yearbook

2016

Issue

No LXIX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Pedagogicznych ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identifier

ISSN 0079-3418

Source

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych; 2016; No LXIX
×