Details

Title

Early Childhood Education and Care in Europe as investing in social and cultural capital — comparative analysis (Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem w Europiejako inwestowanie w kapitał społeczny i kulturowy jednostki — analiza porównawcza)

Journal title

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Yearbook

2016

Numer

No LXIX

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Pedagogicznych ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identifier

ISSN 0079-3418

Source

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych; 2016; No LXIX
×