Szczegóły

Tytuł artykułu

Early Childhood Education and Care in Europe as investing in social and cultural capital — comparative analysis (Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem w Europiejako inwestowanie w kapitał społeczny i kulturowy jednostki — analiza porównawcza)

Tytuł czasopisma

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Rocznik

2016

Numer

No LXIX

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Pedagogicznych ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0079-3418

Źródło

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych; 2016; No LXIX
×