Szczegóły

Tytuł artykułu

Kształcenie nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacjina Słowacji (The training of preschool and early childhood education teachers in Slovakia).

Tytuł czasopisma

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Rocznik

2016

Numer

No LXIX

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Pedagogicznych ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0079-3418
×