Szczegóły

Tytuł artykułu

Architektura zielona – wymóg czy przeznaczenie współczesnych miast zrównoważonych?

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

„zielona architektura” ; bioróżnorodność miasta ; zieleń miejska ; rozwój zrównoważony ; architektura ekoaktywna ; przestrzenie międzygatunkowe ; biom miejski

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Data

2017.06.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×