Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja książki: Benoît Godin, Dominique Vinck, (red.), 2017, Critical Studies of Innovation. Alternative Approaches to the Pro-Innovation Bias, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, ss. x + 335

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×