Szczegóły

Tytuł artykułu

„Śmierć wrogom ojczyzny!”. Przemoc zbiorowa w repertuarze działań skrajnej prawicy w Polsce, 1990–2013

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

skrajna prawica; ruchy społeczne; przemoc zbiorowa; analiza wydarzeń protestacyjnych; regresja logistyczna

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×