Details

Title

Teorie przeświadczeń pozaracjonalnych a teoria Musiała--Wolniewicza (I. Butmanowicz-Dębicka, Wiedza pozaracjonalnaw świetle wybranych teorii, Kraków 2015)

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2017

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Identifier

ISSN 1230-1493

Source

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria; 2017; No 3
×