Details

Title

Narodziny kierunku i początki kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2017

Issue

No 266

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

DOI: 10.24425/117871 ; ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2017; No 266
×