Szczegóły

Tytuł artykułu

Narodziny kierunku i początki kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 266

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

DOI: 10.24425/117871 ; ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2017; No 266
×