Details

Title

Adaptacja do zmian klimatu jako wyzwanie polityki rozwoju miast w kontekście krajowym i europejskim

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2017

Numer

No 268

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

DOI: 10.24425/117890 ; ISSN 0079-3493
×