Szczegóły

Tytuł artykułu

Siła argumentu interpretacyjnego z prawniczego domniemania języka (znaczenia) potocznego

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

DOI: 10.24425/118016 ; ISSN 0044-1619

Źródło

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2016; No 3
×