Details

Title

Cytowania członkówkomitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk według Google Scholar

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2016

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

DOI: 10.24425/118025 ; ISSN 0044-1619

Source

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2016; No 4
×