Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja książki: Social Responsibility and Science in InnovationEconomy, red. Paweł Kawalec, Rafał P. Wierzchosławski, Lublin: Learned Societyof KUL & John Paul II Catholic University of Lublin, 2015, ss. 363

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

DOI: 10.24425/118030 ; ISSN 0044-1619

Źródło

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2016; No 4
×