Szczegóły

Tytuł artykułu

Sprawczość – badania fenomenologiczne w perspektywie interdyscyplinarnej

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

DOI: 10.24425/118034 ; ISSN 0044-1619
×