Szczegóły

Tytuł artykułu

Jubileusz 70-lecia urodzin i 40-lecia działalności naukowej Profesora Jerzego M. Brzezińskiego

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

DOI: 10.24425/118038 ; ISSN 0044-1619

Źródło

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2017; No 4
×