Szczegóły

Tytuł artykułu

Cytological Studies on Some Members of Commelinaceae Mirb. from Kangra Valley (Himach al Pradesh ) With a Short Summary of Karyological Data on the Analyzed Genera

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 60

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

chromosome numbers ; Commelinaceae ; Kangra Valley ; meiosis ; population

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

95-103

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2018.07.05

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/118047 ; ISSN 0001-5296 ; eISSN 1898-0295

Źródło

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica; 2018; vol. 60; No 1; 95-103
×