Szczegóły

Tytuł artykułu

Comparison of Phenolic Profile and In Vitro Antioxidant Capacity of Sorbus domestica L. Leaf Samples from Poland and Croatia

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 61

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

antioxidant activity ; extract quality ; LC-MS ; leaves ; polyphenolic composition ; Sorbus domestica L.

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

63-73

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2019.01.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/118059 ; ISSN 0001-5296 ; eISSN 1898-0295

Źródło

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica; 2019; vol. 61; No 1; 63-73
×