Szczegóły

Tytuł artykułu

Sound Radiation by a Cylindrical Open Cavity with a Surface Source at the Bottom

Tytuł czasopisma

Archives of Acoustics

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 43

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee on Acoustics PAS, PAS Institute of Fundamental Technological Research, Polish Acoustical Society

Data

2018-03-06

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/118079 ; ISSN 0137-5075 ; eISSN 2300-262X

Źródło

Archives of Acoustics; 2018; vol. 43; No 1
×