Szczegóły

Tytuł artykułu

Penetration of formaldehyde based fi xatives into heart musculature

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 57

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

morphometry ; formalin ; alcoholic formalin ; formaldehyde ; heart anatomy ; fixation

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Identyfikator

DOI: 10.24425/118116 ; ISSN 0015-5616
×