Szczegóły

Tytuł artykułu

Analysis of pain and painless symptoms in temporomandibular joints dysfunctionin adult patients

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 57

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

temporomandibular joint dysfunction ; temporomandibular joint pain ; acoustic symptoms ; crackling

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Identyfikator

DOI: 10.24425/118117 ; ISSN 0015-5616
×