Szczegóły

Tytuł artykułu

Th e quantitative evaluation of the immunohistochemical expression of the pituitary adenomas

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 57

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

morphometrical method ; immunohistochemical techniques ; adenohypophyseal hormones

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Identyfikator

DOI: 10.24425/118118 ; ISSN 0015-5616
×