Szczegóły

Tytuł artykułu

Polemiczna łacina Descartes’a na podstawie Listu do Voetiusa

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 72 (2017)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

DOI: 10.24425/118126 ; ISSN 0025-6285
×