Szczegóły

Tytuł artykułu

Archeologia śródziemnomorska w Uniwersytecie Jagiellońskim (1897–1998)

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 72 (2017)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

DOI: 10.24425/118130 ; ISSN 0025-6285
×