Szczegóły

Tytuł artykułu

Łacińska inskrypcja w kościele Mariackim w Katowicach

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 60 (2005)

Numer

fasc. 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

DOI: 10.24425/118197 ; ISSN 0025-6285

Źródło

Meander; Vol. 60 (2005); fasc. 1
×