Szczegóły

Tytuł artykułu

Epika w Literaturze Grecji starożytnej

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 60 (2005)

Numer

fasc. 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

DOI: 10.24425/118213 ; ISSN 0025-6285
×