Szczegóły

Tytuł artykułu

Lęk przed wtórnością – motywy autotematyczne w pieśni IV 1 Horacego

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 62 (2007)

Numer

fasc. 1-2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

DOI: 10.24425/118306 ; ISSN 0025-6285

Źródło

Meander; Vol. 62 (2007); fasc. 1-2
×