Szczegóły

Tytuł artykułu

Kazimierz Liman – uczony i człowiek

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 63 (2008)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

DOI: 10.24425/118349 ; ISSN 0025-6285
×