Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ tradycji literackiej i rzeczywistości okresu pryncypatu na obraz ustrojów w Historii rzymskiej Kasjusza Diona (LII 1–40)

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 63 (2008)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

DOI: 10.24425/118354 ; ISSN 0025-6285
×