Szczegóły

Tytuł artykułu

Izydor z Sewilli o kamieniach szlachetnych: uwagi ogólne i rozdział o kamieniach zielonych

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 63 (2008)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

DOI: 10.24425/118358 ; ISSN 0025-6285
×