Szczegóły

Tytuł artykułu

Ruch sceniczny i układ budynków scenicznych w Odludku Menandra

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 64-67 (2009-2012)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

DOI: 10.24425/118374 ; ISSN 0025-6285

Źródło

Meander; Vol. 64-67 (2009-2012)
×