Szczegóły

Tytuł artykułu

Koń w sztuce antyku. Na podstawie wybranych dzieł

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 64-67 (2009-2012)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

DOI: 10.24425/118390 ; ISSN 0025-6285
×