Szczegóły

Tytuł artykułu

Arystoteles przeciw nieskończoności zasad. Argumentacja z Fizyki I 4 w interpretacji Temistiosa (In Phys., CAG, t. V 2, s. 13, 9 – 17, 26)

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 68 (2013)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

ISSN 0025-6285
×