Szczegóły

Tytuł artykułu

List władcy Hetytów do Ramzesa II

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 70 (2015)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

DOI: 10.24425/118447 ; ISSN 0025-6285

Źródło

Meander; Vol. 70 (2015)
×