Szczegóły

Tytuł artykułu

Digesta po polsku

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 70 (2015)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

DOI: 10.24425/118459 ; ISSN 0025-6285

Źródło

Meander; Vol. 70 (2015)
×