Szczegóły

Tytuł artykułu

Przestrzenne skutki procesu dezagraryzacjina obszarach wiejskich w Polsce

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 267

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

DOI: 10.24425/118507 ; ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2017; No 267
×