Szczegóły

Tytuł artykułu

System ubezpieczenia społecznego rolników – wybrane zagadnienia

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 267

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

DOI: 10.24425/118510 ; ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2017; No 267
×