Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ członkostwa Polski w UniiEuropejskiej na potencjał rozwojowy polskich regionów

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 174

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

DOI: 10.24425/118554 ; ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2017; No 174
×