Szczegóły

Tytuł artykułu

Wspomaganie projektowania uniwersalnego przestrzeni publicznych przez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w meblach miejskich

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 176

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

DOI: 10.24425/118573 ; ISSN 0079-3507
×