Szczegóły

Tytuł artykułu

Zrównoważona gospodarka energetyczna wehikułem rozwoju w gminach subregionu południowego województwa śląskiego

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 177

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

DOI: 10.24425/118591 ; ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2017; No 177
×