Szczegóły

Tytuł artykułu

Miasto przełomu ideowego w drodze kreowania przyszłości na przykładzie Wrocławia w pierwszej połowie XXI w.

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 177

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

DOI: 10.24425/118594 ; ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2017; No 177
×