Szczegóły

Tytuł artykułu

Endogeniczne uwarunkowania innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w regionie – ujęcie teoretyczne i praktyczne

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 181

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

DOI: 10.24425/118599 ; ISSN 0079-3507
×