Szczegóły

Tytuł artykułu

Architekt miasta wczoraj i dziś– wizjoner czy administrator? Uwagi na temat roli architekta miejskiegow kształtowaniu wizji miasta

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2017

Numer

No 180

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

DOI: 10.24425/118608 ; ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2017; No 180
×