Szczegóły

Tytuł artykułu

Morskie planowanie przestrzenne w polskim prawie . = The Polish Legal Regime on Marine Spatial Planning

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2017

Numer

No XXXIII

Autorzy

Słowa kluczowe

polskie obszary morskie ; morskie planowanie przestrzenne ; podejście ekosystemowe

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

105-120

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/118630 ; ISSN 0860-7338

Źródło

Prawo Morskie; 2017; No XXXIII; 105-120
×