Details

Title

Długoterminowe reagowanie na zanieczyszczenia powietrza w politykach transportowych Obszaru Metropolitalnego Teheranu . = Long-term air pollution responses to transportation policies in the Tehran Metropolitan Area

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2016

Issue

No 4 / I

Authors

Keywords

sieci transportowe ; zanieczyszczenie powietrza ; zachowania użytkowników ; analiza polityki ; Transportation Networks ; Air Pollution ; User Behaviour ; Policy Analysis

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

51-71

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

31.12.2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945

Source

Archives of Civil Engineering; 2016; No 4 / I; 51-71
×