Szczegóły

Tytuł artykułu

Ocena modelu Hypoplastic Clay do modelowania głębokich wykopów . = Evaluation of Hypoplastic Clay model for deep excavation modelling

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 4 / I

Autorzy

Słowa kluczowe

głębokie wykopy ; strefa wpływu ; MES ; modele materiałowe gruntów ; model hypoplastyczny ; deep excavation ; influence zone ; FE modelling ; soil models ; hypoplastic model

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

73-86

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

31.12.2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945

Źródło

Archives of Civil Engineering; 2016; No 4 / I; 73-86
×